Czas, trwanie, przemijanie.

czas

Te kolumny znalazłem w centrum Asyżu we Włoszech. Ich faktura, szorstkość, pęknięcia i zniszczenie, pięknie obrazują przemijanie. Jakże plastycznie i obrazowo  – czy można bardziej sugestywnie ?