Zapomniany Chrystus. Forgotten Christ.

Zapomniany Chrystus. Forgotten Christ.

Have you ever forgot about Him?
I have. But He have not.

Czy kiedykolwiek o Nim zapomniałeś?
Ja zapomniałem. Ale On nie zapomniał.